Cadden

Kv Tinnerbäcken

Fotomontage på nybyggnation av lägenheter.

Villa i miljö

Bild åt arkitekten som ville visa kunden hur hans nya villa skulle se ut på kundens tomt.

Kv Vasallen 2

Snabbt framtagen fotomatchning där vi visar hur ett hus skulle se ut på sin tänkta plats.

Spendrups Höglager

Ett antal av de bilder vi tog fram för att visa Spendrups nya höglagerdel och kontor samt bron över till befintligt bryggeri.

Planlösningar

Vi fick i uppdrag att ta fram ett antal planlösningar åt arkitekten för att visa hur de nyproducerade lägenheterna skulle komma att se ut.

Kv Eyra 2

Fotomontage för att visa hur det redan byggda husen kommer att kompletteras med fler i samma stil.

Eurostair

Vi visar upp hur kundens trappor kan lösa alla tänkbara behov av utrymning.

Hajom trafikplats

Fotomontage för att visa hur den nya avfarten och bron kommer att se ut.

Kv Lindhult

Bilder framtagna för att sälja in lägenheter till slutkund, vi tog även fram filmer på lägenheterna.

Sparbanken Lidköpings Arena

Projekt för att visa upp nya arenan för allmänheten och intressenter, vi tog fram bilder både inne i arenan och vyer utifrån. Även ett par kortare filmer togs fram och en satellitvy som visar dess placering.

Kv Brynet

Volymstudie där ny byggnad modellerats upp enkelt som en typ av papp/frigolit modell och där omgivande bef byggnader representeras av boxar. Togs fram snabbt i ett tidigt skede.

Husqvarna Kontor/Tillverkning

Nybyggnation av industrilokal där vi tog fram bilder åt arkitekten ur ett par vinklar och med olika utseende på logotyperna för att se hur de tog sig ut på fasaden.

Kv Mejerskan

Nya bostäder med lite mer jobb lagt på detaljer för att få lite liv i bilden, framtagna åt arkiteken för att sälja in projektet.

Galleria Oscar C

Bildmontage av butikslokal/hyreshus där vi la in det nya huset i ett befintligt fotografi taget på plats.

Restaurang Tables

Tillbyggnad av uteservering på balkong, bild framtagen åt restaurangen för att visa butiksinnehavare under hur det skulle se ut samt för bygglovshandlingar. Bildmontage mot foto taget på plats.