Cadden

Restaurang Tables

Fotomontage där en balkong passats in mot bef fasad. Bilderna visar före och efter